Bóg na ulicy

Moja historia uczestnictwa w procesjach Bożego Ciała jest dosyć zawiła. W mej młodości chodziłam na procesje, bo się chodziło, bo tak było trzeba, nie bardzo widziałam inną możliwość. Nigdy za nimi nie przepadałam. Później w liceum znalazłam sobie sposób, żeby być na procesji, nie umrzeć z nudów i w dodatku komuś pomóc – razem z harcerzami rozdawałam wodę osobom, które tego potrzebowały. W czasie studiów odkryłam, że uczestnictwo w procesji do zbawienia nie jest potrzebne (szok!), a tak naprawdę dużo ważniejsza jest w tym dniu Msza Święta, więc po prostu z czystym sumieniem przestałam w procesjach uczestniczyć.

Kolejny epizod nastąpił, kiedy byłam już zakonnicą i znowu wyjście z Panem Jezusem na ulicę zaczęło być dla mnie czymś oczywistym. Tym razem jednak z zupełnie innej perspektywy, bo jako aktywna parafianka czuję się częścią większej całości, wspólnego przedsięwzięcia i drogi z Jezusem przez to co znane i bliskie.

W tym roku jednak procesja była dla mnie szczególna. Po tym, co wydarzyło się w Gdańsku na paradzie równości, gdzie kilka osób parodiowało właśnie procesję Bożego Ciała, zaczęłam widzieć więcej. Zobaczyłam Jezusa, który jest wyśmiany, wyszydzony, zdradzony. Z Nim wcale nie wypada pokazać się na dzielni, nie jest ani cool ani trendy. Być z Nim, to trochę obciach i procesja Bożego Ciała wydaje się ten aspekt oddawać doskonale. Dla kogoś, kto nie spotkał żywego Boga, to po prostu jakiś śmieszny rytuał i dokładnie tak to przedstawiono w Gdańsku. Dla tych jednak, dla których On jest całym życiem, to wydarzenie mistyczne, w którym Stwórca przechadza się ulicami ich codzienności i swoją obecnością uświęca ich świat. Tego się nie da zrozumieć, tego można jedynie doświadczyć.

„Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (J 1, 10-12)

Informacje o s. Ewa Bartosiewicz RSCJ

Jestem zakonnicą ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa (Sacre Coeur). W 2015 złożyłam swoje pierwsze śluby zakonne i pracowałam jako katechetka w jednym z gimnazjów w Gdyni. Obecnie mieszkam w Poznaniu i zajmuję się duszpasterstwem powołań.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Refleksje z życia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 Responses to Bóg na ulicy

 1. jan777 pisze:

  Pani Ewo!

  Widzę, że dalej Pani pisze nieprawdę wprowadzając czytelników w błąd.

  Przeczytaj i sprawdź z Ewangelią CHRYSTUSA I CAŁYM NT.
  Jeśli uważasz że napisałem nieprawdę wykaż to w oparciu o TREŚĆ NOWEGO TESTAMENTU.

  Pan Jezus Chrystus powiedział:
  12 Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich?6 13 I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego

  Czy Pani Ewa rozumie te powyższe słowa?

  ‘’ 13 I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego
  ‘’
  Więc gdzie znajdują się święci określeni przez KK ?

  No właśnie Pani Ewo nie rozumie tego Pani i dlatego pod innym tematem pisałem, że pisze Pani NIEPRAWDĘ.
  Jakże może Pani pisać ludziom, że należy spożywać FIZYCZNE CIAŁO PANA JEZUSA JEŚLI ON SAM ZAPRZECZYŁ TEMU PRZEZ SŁOWA:
  ‘’ 60 A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?» 61 Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? 62 A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? 63 Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda10. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.’’

  Czy Pani rozumie, że pokarmem dla ciała fizycznego jest chleb A DLA DUSZY JEST MOC DUCHOWA PANA JEZUSA CHRYSTUSA, KTÓRA JEST WŁAŚNIE JEGO CIAŁEM.

  Tak właśnie wygląda dyskusja dotycząca przyjmowania CIAŁA PANA JEZUSA CHRYSTUSA,
  która w rzeczywistości nie ma nic wspólnego z PRAWDĄ.
  Wygląda to tak jakby dyskutanci na różne sposoby próbowali podłączyć żarówkę przy pomocy sznurka a nie przewodów, które przewodzą prąd.
  Dlaczego tak się dzieje?
  W dużej mierze wyjaśnia to GAL 5.

  Człowiek po zesłaniu Ducha Św. Prawda – MOC OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA ma
  WOLNY ŚWIADOMY WYBÓR MIEDZY DWOMA MOCAMI. Pierwsza moc to moc tego ( władca i stwórca tego świata) , który tchnął swojego ducha w ciało ludzkie – ap Paweł nazywa tę moc POŻĄDANIEM CIAŁA a druga MOC TO TO MOC OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA DUCH ŚW PRAWDA
  Człowiek może wybrać tylko z tych dwóch mocy. Żadnego innego wyboru człowiek nie posiada. Człowiek jest jak plik ( program) który bez tych mocy nie funkcjonuje ( żyje) . ,Człowiek aby żył musi znajdować się ( być zanurzony ) w MOCY ( źródło życia ) .
  Lecz należy bezwzględnie pamiętać, że jeśli człowiek jest TYLKO w mocy pożądania ciała ( tj. mocy tego co tchnął swojego ducha w ciało ludzkie – władca tego świata) to taki człowiek NIGDY NIE UZYSKA ŻYCIA WIECZNEGO, bo ten który go stworzył ustawił swoje moce programy tego świata tak , aby człowiek nie uzyskał nieśmiertelności.

  «Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki»6. 23 Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. 24 Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia7.

  Człowiek na tej ziemi w tym świecie był od początku tylko ‘’plikiem’’ ( słowo to tylko do zrozumienia ) , który żył, istniał dzięki mocy tego co tchnął w niego swojego ducha. Tym kimś jest władca i stwórca tego świata , KTÓREGO KK UZNAŁ ZA OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA. Człowiek ten –‘’plik’’ wydawał przez siebie owoce pożądania ciała zgodne Z WOLĄ – PROGRAMEM swojego stwórcy , KTÓRY SAM BOGIEM SIĘ NAZWAŁ. Ap Paweł nazywa to NIEWOLĄ PRAWA. Polegała ona na tym, że władca tego świata nakazywał przez swoją MOC np. zabić drugiego człowieka ( OPISY ST ) i nieświadomy człowiek czynił tak jak mu MOC nakazywała a z drugiej strony ten sam władca ustanawia PRAWO ( dekalog ) względem którego sądzi człowieka i skazuje go na śmierć
  TO JEST WŁAŚNIE ‘’ Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia7. ( NIEWOLA PRAWA) nikt z ludzi nie wypełniłby PRAWA będąc w mocy władcy tego świata .
  PRAWO WYPEŁNIŁ TYLKO PAN JEZUS CHRYSTUS, który był i jest ponad Prawem władcy tego świata.
  . OTO CAŁA PRAWDA O NIEWOLI PRAWA. Dokładnie wyjaśnia ją ap Paweł w Gal 5 .

  Człowiek od samego początku do dnia dzisiejszego wydaje z siebie nie swoje owoce LECZ OWOCE MOCY KTÓRE NA NIEGO DZIAŁAJĄ.
  Człowiek jest TYLKO WYKONAWCĄ MOCY , tak jak zdalnie sterowany mały samochodzik, który skręca , zatrzymuje cię POD WPŁYWEM MOCY TEGO CO NIM STERUJE. To , że samochodzik się zatrzymał , skręcił w lewo lub prawo nie jest jego dziełem. Jest dziełem tego co nim steruje.
  Dlatego ap Paweł zdarł sobie gardło tłumacząc to ludziom . Ap Paweł w Gal 5 wyraźnie to wszystko wytłumaczył.

  JEDYNYM PANEM PANÓW JEST DUCH ŚWIĘTY, KTÓREGO NIE DA SIĘ OPISAĆ . DOPIERO JEGO SAMOZOBRAZOWANIE JEST OJCEM , KTÓRY MA TAKIE SAMO IMIĘ JAK SYN.
  IMIĘ TO JEZUS. A NIE JAHWE WŁADCA TEGO ŚWIATA KTÓRY NIE MA NIC WSPÓLNEGO Z PANEM JEZUSEM CHRYSTUSEM, BO TO KK PRZYJĄŁ ŻE WŁADCA TEGO ŚWIATA JEST OJCEM ZBAWICIELA NASZEGO. TO JEST NAJWIĘKSZY FAŁSZ KTÓRY ZRESZTĄ ZOSTAŁ POCZYNIONY PRZEZ NIEGO A DOKŁADNIE PRZEZ JEGO MOC POŻĄDANIA CIAŁA .

  Człowiek dzięki MIŁOSIERDZIU OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA otrzymał WOLNY WYBÓR WŁAŚNIE MIEDZY MOCĄ SZATANA – POŻĄDLIWOŚĆ CIAŁA A MOCA OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA – DUCHEM ŚW PRAWDA.
  Człowiek, który przyjmie tę MOC ma możliwość wyboru. Przykładowo – na samochodzik działa moc diabła trzymającego radio , która nakazuje mu skręcić w lewo , w tym samym momencie na samochodzik działa DRUGA MOC od np. małego aniołka , która samochodzikowi nakazuje skręcić w PRAWO
  I WŁAŚNIE W TEDY TEN SAMOCHODZIK MA WOLNY SWÓJ WYBÓR MOŻE SKRĘCIĆ W LEWO LUB W PRAWO.
  Przejdźmy do człowieka. Na człowieka działa moc – pożądliwości ciała ( moc tego co tchnął swojego ducha w ciało ludzkie ) , która nakazuje mu na przykład zabić człowieka , w tym samym momencie na człowieka działa MOC OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA , która ZAKAZUJE MU ZABIJAĆ ( nie zabijaj, zostaw go itp.)
  WTEDY CZŁOWIEK MA WOLNY WYBÓR. MOŻE ZABIĆ LUB NIE.
  Rozumiecie!
  Ap Paweł w Gal 5 wyraźnie napisał , że WSZYSTKO CO Z MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA JEST OWOCEM DUCHA ŚWIĘTEGO. NIE CZŁOWIEKA
  To samo dotyczy owoców pożądania ciała . Nie człowiek jest twórcą lecz ten który nim steruje – władca tego świata. Człowiek jeśli wybierze treść z Mocy szatana przeklętego jest TYLKO WYKONAWCĄ

  Dlatego jest to tak bardzo ważne żeby człowiek to rozumiał. Wtedy zrozumie że na podstawie dobrych uczynków nie można być zbawionym, bo te uczynki nie od człowieka pochodzą. Są owocem Ducha Świętego i POKAZUJĄ, ŻE TAKI CZŁOWIEK JEST W MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA. DLATEGO WIARA W PANA JEZUSA CHRYSTUSA JEST MARTWA JEŚLI NIE PŁYNĄ Z CZŁOWIEKA OWOCE DUCHA ŚW- MOCY OJCA ZBAWICIELA.
  Zapamiętajcie proszę , że nie Ty jesteś twórcą czegokolwiek . LECZ MOC KTÓRA PRZEZ CIEBIE DZIAŁA . MOC, którą TY WYBIERASZ ALE TY I TYLKO TY MOŻESZ WYBRAĆ , ŻE WYDASZ Z SIEBIE OWOCE MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA ALBO WYDASZ UCZYNKI WŁADCY TEGO ŚWIATA
  Pan Jezus Chrystus powiedział , że jedyną Mocą , która może zbawić człowieka to właśnie Moc jego OJCA , którą porównuje do krzewu winnego. Ten krzew winny to właśnie MOC OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA < a Ojciec mój jest tym, który uprawia UPRAWIA SWOJĄ MOCĄ

  Pan Jezus Chrystus wyraźnie podkreśla, że człowiek bez MOCY NIC NIE MOŻE :

  Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, ( w MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA) tak samo i Wy, ‘’jeżeli we Mnie trwać nie będziecie’’ W MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA
  DLATEGO MASZ WOLNY WYBÓR CZŁOWIEKU I MOŻESZ DOPUŚCIĆ DO OWOCOWANIA W SOBIE DUCHA ŚWIĘTEGO – MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA.
  KTÓRE JEST WŁAŚNIE JEGO CIAŁEM, KTÓRE MASZ SPOŻYWAĆ ŻYĆ W NIM, WYDAWAĆ JEGO OWOCE.

  W żadnym przypadku nie jest tak jak tutaj rozwodzą się dyskutanci czy przyjmować Ciało FIZYCZNE PANA JEZUSA CHRYSTUSA NIBY ZAMIENIONE PRZEZ KSIĘŻY Z CHLEBA ( opłatek).

  Jest wyraźnie zapisane:

  ‘’ 50 Zapewniam was, bracia, że ciało i krew17 nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. 51 Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni18. 52 W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby – zabrzmi bowiem trąba – umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni19. 53 Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność.’’

  ZATEM JAK MOŻNA TWIERDZIĆ, ŻE PRZEZ CIAŁO FIZYCZNE PANA JEZUSA CHRYSTUSA MOŻNA DOSTĄPIĆ ZBAWIENIA!!!
  Przecież CIAŁO FIZYCZNE PANA JEZUSA CHRYSTUSA TAKŻE ZOSTAŁO PRZEMIENIONE PO ZMARTWYCHWSTANIU.
  A KK TWIERDZI ŻE ZAMIENIA CHLEB W FIZYCZNE CIAŁO PANA JEZUSA CHRYSTUSA , TAK TO CIAŁO FIZYCZNE KTÓRE ZOSTAŁO UKRZYŻOWANE ZA GRZECHY CAŁEGO ŚWIATA.

  Żaden ksiądz, biskup czy papież nie jest w stanie zamienić CHLEBA W CIAŁO DUCHOWE PANA JEZUSA CHRYSTUSA, BO TO CIAŁO ZOSTAŁO ZESŁANE I NIE SIEDZI W BUDYNKU KOŚCIOŁA LECZ PRZENIKA CAŁY TEN ŚWIAT WŁĄCZNIE Z JEGO WYMIARAMI. PRZENIKA CIEBIE, PRZENIKA TRAWĘ KAMIEŃ WSZYSTKO TO CO JEST W TYM ŚWIECIE . BO TO CIAŁO DUCHOWE PANA JEZUSA CHRYSTUSA TO MOC JEGO OJCA , OJCA, KTÓRY MA NA IMIĘ TAK SAMO JAK SYN. IMIĘ TO JEZUS.

  DOPÓKI NIE PRZYJMIECIE ŚWIADOMIE PANA JEZUSA CHRYSTUSA
  ŻYJECIE W JEDNEJ MOCY –POŻĄDANIA CIAŁA I NIE JESTEŚCIE W STANIE TEGO ZROZUMIEĆ DOPIERO ŚWIADOME WYPOWIEDZENIE SŁÓW JEZU JESTEM TWÓJ TWOJA BĄDŹ CHRZEST ALE W IMĘ JEZUSA SPRAWI DZIAŁANIE W WAS DUCHA ŚWIĘTEGO MOCY OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA.
  ZATEM NIE PRZYJMUJCIE NIEMĄDRYCH WYWODÓW LUDZI W MOCY DIABŁA JAK PRZYJMOWAĆ CIAŁO ALE DUCHOWE PANA JEZUSA CHRYSTUSA LECZ DO DUCHA ŚWIĘTEGO SIĘ STOSUJCIE TAK JAK AP PAWEŁ NAPISAŁ WAM W GAL5.

  Według KRK Eucharystia to ofiara
  A zatem jak to pogodzić ze Słowem Bożym – np. List do Hebrajczyków 9,24-26 (za biblią Tysiąclecia).
  "24 Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej [świątyni], ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, 25 nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. 26 Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie."

  "Jak On może nam dać swoje Ciało na pożywienie?".

  ‘’ Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu".

  ZATEM KIM JEST CHLEB BOŻY???

  Apostołowie zwłaszcza ap Paweł sami bezpośrednio opisują jak wyglądały spotkania i spożywanie na tych spotkaniach chleba czynione na pamiątkę . Nawet doszło do bezpośrednich upomnień aby ludzie najadali się przed takim spotkaniem w domach. To jest wyraźny obraz jak wyglądało spożywanie chleba czynione na pamiątkę. Podobnie to obrazuje Didache (Nauczanie Pana do narodów przekazane przez dwunastu apostołów.)
  Dziękczynienie przy winie i chlebie
  1 Co się z kolei tyczy dziękczynienia – dziękujcie w następujacy sposób.
  2 Najpierw przy kielichu:
  «Dziękujemy Ci, nasz Ojcze, za świętą winorośl* Dawida, Twojego sługi.
  Tobie chwała na wieki.»
  3 Natomiast przy połamanym* [chlebie]:
  «Dziękujemy Ci, nasz Ojcze, za życie i poznanie, które dałeś poznać nam przez Jezusa, Twego Sługę.
  Tobie chwała na wieki.
  4 Tak jak ten połamany* [chleb] był rozproszony na górach i zgromadzony, stał się jednym, tak niech zostanie zgromadzona Twoja Społeczność* z krańców ziemi do Twego Królestwa,

  Dziękczynienie
  1 A gdy się najecie, dziękujcie w ten sposób:
  2 «Dziękujemy Ci, święty Ojcze,
  za Twoje święte Imię, które rozbiło namiot w naszych sercach,
  i za poznanie, wiarę oraz nieśmiertelność, którą dałeś nam poznać przez Jezusa, Twego Sługę.
  Tobie chwała na wieki.
  „”1 A gdy się najecie, dziękujcie w ten sposób:””
  Wyraźnie widać , że DZIĘKUJĄ ZA POZNANIE , WIARĘ ORAZ NIEŚMIERTELNOŚĆ

  Wyraźnie widać , że tak jak bezpośrednio apostołowie tak i pierwsi uczniowie tych apostołów spotkania takie wykorzystywali do przekazywania słów Ewangelii Chrystusa . Nikt z apostołów ani pierwszych uczniów nie wznosił chleba i nie mówił , że jest to CIAŁO CHRYSTUSA w dosłownym tego słowa tłumaczeniu. Apostołowie rozumieli słowa Pana Jezusa Chrystusa :

  60 A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?» 61 Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? 62 A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? 63 Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda10
  Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. 64 Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą».

  Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.

  . Ogólnie ciało fizyczne odżywia się chlebem i wodą i UMIERA , natomiast ciało duchowe człowieka ( dusza ) żyje w MOCY DUCHA i odżywia się CIAŁEM DUCHOWYM PANA JEZUSA CHRYSTUSA.
  Ciało Duchowe Pana Jezusa Chrystusa jest MOCĄ JEGO OJCA I ŻADEN MAG NIE JEST W STANIE PRZEMIENIĆ CHLEB ZIEMSKI W DUCHA ŚWIĘTEGO PRAWDĘ ( MOC OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA) .
  JEŚLI BY TAK BYŁO PAN JEZUS NIE PRZYSYŁAŁBY DUCHA ŚWIĘTEGO PRAWDY LECZ STWARZALI BY GO KSIĘŻA ( dokładnie przemienialiby chleb w DUCHA ŚW PRAWDĘ – CIAŁO PANA JEZUSA CHRYSTUSA ) A to jest nie możliwe , ponieważ Pan Jezus Chrystus został zrodzony przez swojego OJCA . To jest właśnie CIAŁO PANA JEZUSA CHRYSTUSA którym należy się odżywiać dokładnie tak jak to wyjaśnił ap Paweł

  16 Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. 17 Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. 18 Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.
  19 5 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 20 uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 21 zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
  22 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23 łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa6.
  24 A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. 25 Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. (GAL5)
  Człowiek , który uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa oddał mu swoje życie STOSUJE się do słów „postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała „ RODZI SIĘ NA NOWO. ŻYJE I ODŻYWIA SIĘ DUCHEM ŚWIĘTYM PRAWDĄ – CIAŁEM DUCHOWYM PANA JEZUSA CHRYSTUSA .

  Dlatego chleb i wino spożywamy na pamiątkę a dusza żywi się CIAŁEM DUCHOWYM PANA JEZUSA CHRYSTUSA – DUCHEM ŚWIĘTYM PRAWDĄ , które nie posiada postaciowości , JEST MOCĄ w której żyje dusza ludzka.

  Ciało fizyczne człowieka aby żyło musi mieć pokarm ( fizyczny ) chleb i wodę ( inne) . Dusza ludzka aby żyła musi być zanurzona w Mocy –Duchu – Programie, który tę duszę ożywia . Moc Ducha sprawia , że dusza czuje i ogólnie funkcjonuje. A więc pokarmem ( źródłem życia ) dla duszy jest Moc Ducha . Dusza ludzka musi pożywać tę moc aby żyć.
  O tym mówił Pan Jezus Chrystus i apostołowie ( najwięcej ap Paweł ). Jeśli więc człowiek ( tj dusza i ciało fizyczne ) nie pożywia się Duchem św Prawdą , MOCĄ OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA i tylko stosuje się do mocy pożądania ciała , to taki człowiek ( dusza ) nie będzie miała życia w sobie. Bo życie , to wieczne życie daje tylko DUCH ŚW – moc Ojca Pana Jezusa Chrystusa.

  Tylko w NIM zanurzona dusza może żyć wiecznie i szczęśliwie ( Ciało – Królestwo Pana Jezusa Chrystusa.) Co należy zrobić aby spożywać Ciało i Krew Duchową Pana Jezusa Chrystusa ? Należy w NIEGO uwierzyć , oddać mu swoje życie i poprosić o MOC JEGO OJCA — DUCHA ŚWIĘTEGO PRAWDĘ . Jeśli taki człowiek otrzyma Ducha św Prawdę to jego dusza ( ego) zostaje zanurzona w Nim i od tej pory jeśli będzie się do niego stosować (16 Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. 17 Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. ) zaczyna się NIM odżywiać. ŻYJE W NIM . Odżywianie się CIAŁEM Pana Jezusa Chrystusa jest przez cały czas gdy człowiek stosuje się właśnie do Niego . Odzywianie się Duchem _ Prawda – Mocą Ojca , które jest CIAŁEM DUCHOWYM Pana Jezusa Chrystusa jest przez całe życie człowieka , jeśli ten stosuje się do Niego.

  Ogólnie pisząc człowiek odżywia się Ciałem Pana Jezusa Chrystusa wtedy gdy wybiera właśnie działanie , MOC Ducha św Prawdy . To samo dotyczy KRWI DUCHOWEJ – MOCY która oczyszcza duszę z grzechów.

  Żaden człowiek w tym ksiądz , papież nie jest w stanie przemienić chleba w Moc Ojca Pana Jezusa Chrystusa ( Ducha św Prawdę ) , które jest CIAŁEM DUCHOWYM Pana Jezusa Chrystusa , chociażby dlatego że sam żyje w MOCY DUCHOWEJ
  .
  CIAŁO DUCHOWE PANA JEZUSA CHRYSTUSA JEST ZRODZONE PRZEZ JEGO OJCA PANA PANÓW.
  Ciało Pana Jezusa Chrystusa (DUCH ŚW PRAWDA) , które zesłał JEGO OJCIEC do tego świata MOŻNA TYLKO PRZYJĄĆ

  KK wyraźnie w KKK precyzuje cyt:
  1365 :
  "Ponieważ Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, jest ona także ofiarą. Charakter
  ofiarny ukazuje się już w słowach jej ustanowienia: „To jest Ciało moje, które za was
  będzie wydane" i „Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie
  wylana" (Łk 22, 19-20). W Eucharystii Chrystus daje to samo ciało, które wydał za nas na
  krzyżu, tę samą krew, którą wylał „za wielu (…) na odpuszczenie grzechów"

  W Eucharystii Chrystus daje to samo ciało, które wydał za nas na
  krzyżu, tę samą krew, którą wylał „za wielu (…) na odpuszczenie grzechów"

  I TO WŁAŚNIE JEST NIEZGODNE Z EWANGELIĄ A NAWET Z BEZPOŚREDNIMI SŁOWAMI PANA JEZUSA CHRYSTUSA który powiedział :

  63 Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda10. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. 64 Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą».

  Ogólnie
  Odżywianie się CIAŁEM PANA JEZUSA CHRYSTUSA TO ODWOŁYWANIE SIĘ DO DUCHA Ś I WYDAWANIE JEGO OWOCÓW ( GAL5)

  NATOMIAST WSPÓLNE SPOTKANIA JEDZENIE ( CHLEBA) I PICIE TO to właśnie jest PAMIĄTKA . OCZYWIŚCIE NA SPOTKANIACH ROZMOWA O EWANGELII PANA JEZUSA CHRYSTUSA ( Czyt Didache (Nauczanie Pana do narodów przekazane przez dwunastu apostołów.)
  Misterium to coś bardzo ważnego w katolicyzmie. Encyklika Jana Pawła VI na temat Eucharystii zatytułowane jest misterium fidei Sobór watykański II odwołuje się do mysterium eucharystii KKK stwierdza, że cała liturgia Kościoła jest misterium tajemnicą a jej celem jest wprowadzenie dusz w misterium Chrystusa to znaczy w mistagogię KK twierdząc, że jest strażnikiem misterium w którym mogą pośredniczyć tylko kapłani ( biskupi) uzależnia od siebie swoich wyznawców zamiast prowadzić ich do polegania na Jezusie Chrystusie w sprawie zbawienia Jaki jest pogląd na mszę opisuje dokładnie apokalipsa ap Jana.

  ‘’4 A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat,
  cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły,
  miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości
  i brudów swego nierządu.
  5 A na jej czole wypisane imię – tajemnica:
  "Wielki Babilon.
  Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi".

  4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:
  «Ludu mój, wyjdźcie z niej2,
  byście nie mieli udziału w jej grzechach
  i żadnej z jej plag nie ponieśli:
  5 bo grzechy jej narosły – aż do nieba,
  i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.
  6 Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała,
  i za jej czyny oddajcie podwójnie:
  w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie!’’
  Jak myślicie CO CZULI TYSIĄCE PRAWDZIWYCH CHRZEŚCIJAN KTÓRZY ZOSTALI SPALENI ŻYWCEM ZA ODMOWĘ UCZESTNICTWA WE MSZY?

  Oni to już od początku uważali że JEST TO NAJWIĘKSZA OBRZYDLIWOŚĆ

  DLACZEGO???
  Ponieważ przedstawia się ją jako DOSŁOWNĄ ŻYWĄ OFIARĘ KTÓREJ JEST NIEUSTANNIE OFIAROWANIE CIAŁA I KRWI PANA JEZUSA CHRYSTUSA

  BIBLIA JEDNAK PONAD WSZELKĄ WĄTPLIWOŚĆ STWIERDZA, ŻE OFIARA PANA JEZUSA CHRYSTUSA ZOSTAŁA DOKONANA NA KRZYŻU W PEŁNI RAZ NA ZAWSZE I NIGDY WIĘCEJ NIE MA BYĆ POWTARZANA
  Nauka katolicka twierdzi jednak, że jeśli Pan Jezus Chrystus podczas ostatniej wieczerzy powiedział „ to jest ciało i krew moja” to należy to rozumieć dosłownie, że w wyniku wypowiedzenia tych słów stały się ONE DOSŁOWNYM JEGO CIAŁEM I KRWIĄ i że gdy ksiądz wypowiada te słowa dzisiaj stają się one podobnie dosłownym fizycznym ciałem i krwią Pana Jezusa Chrystusa I SĄ NIEUSTANNIE SKŁADANE NA OFIARĘ NA KATOLICKICH OŁTARZACH RÓWNIE PRAWDZIWIE JAK OFIARA NA KRZYŻU TA JEDYNA OFIARA PANA JEZUSA CHRYSTUSA.
  Zwróćcie uwagę, że nikt nie traktuje dosłownie słów które wypowiedział Pan Jezus Chrystus mówiąc np. Ja jestem bramą , ja jestem pasterzem albo gdy nazwał uczniów owcami i podobne W tych i innych podobnych faktach jest pewne, że Pan Jezus Chrystus posługiwał się językiem obrazowym aby łatwiej było zrozumieć treść Jego przekazów.
  GDY POWIEDZIAŁ ŻE CHLEB JEST JEGO CIAŁEM TO NIE JEST TO FIZYCZNIE MOŻLIWE SKORO TAM PAN JEZUS CHRYSTUS SIEDZIAŁ OSOBIŚCIE i trzymał ten chleb. w swoich rękach
  TYM BARDZIEJ JEST NIE MOŻLIWE ABY KAŻDY OPŁATEK BYŁ CIAŁEM JEZUSA CHRYSTUSA Z DUSZĄ OSOBOWOŚCIĄ ( CAŁĄ NIEPODZIELONĄ JAK TWIERDZI KATOLICYZM) To właśnie jest fałsz katolicyzmu

  Dlaczego???
  Dlatego, że Pan Jezus Chrystus MÓWIŁ O SWOIM CIELE DUCHOWYM A NIE O FIZYCZNYM. PORÓWNAŁ TO ZA POMOCĄ CHLEBA ABYŚ ZROZUMIAŁ, ŻE TAK JAK CIAŁO FIZYCZNE CZŁOWIEKA POTRZEBUJE CHLEBA DO ODŻYWIANIA SIĘ ( ŻYCIA W TYM ŚWIECIE ) TAK CIAŁO DUCHOWE CZŁOWIEKA POTRZEBUJE POKARMU DUCHOWEGO ABY ŻYĆ ISTNIEĆ.
  Zatem jak widzicie już samo założenie KK, że przemieniają chleb w FIZYCZNE CIAŁO PANA JEZUSA CHRYSTUSA JEST BEZWZGLĘDNYM FAŁSZEM.
  Pan Jezus Chrystus mówiąc o spożywaniu JEGO CIAŁA DUCHOWEGO A NIE FIZYCZNEGO MÓWIŁ O MOCY SWOJEGO OJCA KTÓRE JEST TAKŻE JEGO CIAŁEM DUCHOWYM

  Jest tutaj jeszcze bardzo waży aspekt. Sobór Watykański II stwierdza „nasz Zbawiciel podczas ostatniej wieczerzy ustanowił OFIARĘ EUCHARYSTYCZNĄ SWOJEGO CIAŁA I KRWI Sobór Trydencki również potwierdził że Pan Jezus Chrystus podczas swojej ostatniej wieczerzy złożył BOGU swoje własne ciało i krew pod POSTACIĄ CHLEBA I WINA. JEŚLI TAK , TO PAN JEZUS CHRYSTUS ZOSTAŁ ZŁOŻONY NA OFIARĘ ZA GRZECHY ŚWIATA PODCZAS OSTATNIEJ WIECZERZY, ZANIM POSZEDŁ NA KRZYŻ A TO JEST CZYSTĄ HEREZJĄ A NAWET IDIOTYZMEM.

  W rzeczywistości Pan Jezus Chrystus w ogóle nie musiałby iść na krzyż JEŚLI KATOLICCY KSIĘŻA POTRAFIĄ TAK JAK TWIERDZĄ ZMIENIĆ CHLEB I WINO W CIAŁO I KREW PANA JEZUSA CHRYSTUSA I ZŁOŻYĆ JE JAKO OFIARĘ PRZEBŁAGALNĄ NA SWOICH OŁTARZACH.
  W KKK czytamy, że msza jest prawdziwą ofiarą przebłagalną przez którą Pan jest przebłagany, udziela łaski i przebacza grzechy nawet wielkie.
  A teraz uważajcie :
  Sobór Trydencki stwierdza ‘’W sprawie Mysterium Eucharystii , że JEST TO PRAWDZIWA I JEDYNA OFARA’’
  W takim razie Krzyż nie jest potrzebny.
  Oczywiście KK naucza, że Krzyż jest niezbędny , jednak SPROWADZA GO TO TEGO SAMEGO POZIOMU CO MSZA
  Teraz znowu uważajcie :
  KK twierdzi ŻE OFIARA NA KRZYŻU JEST SKUTECZNA JEDYNIE W SWYM POWTÓRZENIU PODCZAS MSZY I TO TYLKO CZĘCIOWO ZA KAŻDYM RAZEM GDY MSZA JEST POWTARZANA. KK TWIERDZI ŻE POTRZEBA WIELU POWTÓRZEŃ MSZY ABY DOPROWADZIĆ DUSZĘ DO NIEBA.

  KK wyjaśnia , że msza jest ustanowionym przez Boga środkiem zastosowania zasług Kalwarii
  Pan Jezus Chrystus poprzez swoją śmierć krzyżową ZDOBYŁ WSZELKIE ŁASKI DLA ŚWIATA KTÓRE ON POTRZEBUJE DO ZBAWIENIA ale błogosławieństwa te przekazywane są ciągle i stopniowo od czasów Kalwarii GŁÓWNIE PRZEZ MSZĘ. Według KK ksiądz jest niezbędny ponieważ tylko on SWOJĄ MOCĄ może zmienić substancję chleba i wina w CIAŁO I KREW ZBAWICIELA
  Czyli OFIARA PANA JEZUSA CHRYSTUSA NIE JEST KOMPLETNA JEST CIĄGLE PROCESEM.

  SWII stwierdza ‘’w ofierze mszy nasz Pan jest składany na ofiarę. MSZA JEST OFIARĄ W KTÓREJ TRWA KRZYŻ. KK wyjaśnia, że w czasie mszy Pan Jezus Chrystus składa samego siebie na ofiarę równie prawdziwie jak uczynił to na Kalwarii. CO WIĘC ZNACZYŁO TRIUMFALNE SŁOWA „”WYKONAŁO SIĘ”???

  Biblia WYRAŹNIE MÓWI ZE PAN JEZUS CHRYSTUS ZŁOŻYWSZY RAZ NA ZAWSZE JEDNĄ OFIARĘ ZA GRZECHY ZASIADŁ PO PRAWICY BOGA OJCA

  9 Następnie powiedział: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną. 10 Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze3. 11 Wprawdzie każdy kapłan4 staje codziennie do wykonywania swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. 12 Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, 13 oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego5. 14 Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani6.

  Powyższe słowa dowodzą, że nie ma być już żadnej DODATKOWEI OFIARY ZA GRZECHY.

  Sami widzicie jaka jest wielka różnica miedzy słowami z NT a KKK.

  Starając się bardziej zagmatwać te różnice SWII wyjaśnia że podczas mszy Pan Jezus Chrystus uobecnia w bezkrwawy sposób ofiarę złożoną na Krzyżu.
  LECZ BIBLIA WYRAŹNIE STWIERDZA :

  BEZ PRZELANIA KRWI NIE MA PRZEBACZENIA GRZECHÓW

  A więc bezkrwawa ofiara nie może usuwać grzechów JAK TWIERDZI TO MSZA.

  Katolicyzm wyjaśnia, że Pan Jezus Chrystus nie jest ofiarowywany na nowo ale ŻE OFIARA NA KRZYŻU JEST UOBECNIANA Takie stwierdzenie jest pozbawione zupełnie jakiegokolwiek sensu. Wydarzenie które dokonało się w przeszłości NIE MOŻE BYĆ UCZYNIONYM OBECNYM TERAZ. Jeśli wydarzenie przeszłe uzyskało swój cel TO NIE MA ŻADNEGO POWODU DO UOBECNIANIA GO W PRZYSZŁOŚCI.

  Dotyczy to zapłaty za nasze grzechy której Pan Jezus Chrystus dokonał na Krzyżu.
  GDY UMIERAŁ POWIEDZIAŁ ‘’WYKONAŁO SIĘ ‘’
  UŻYŁ PRZY TYM SŁÓW KTÓRE ZNACZĄ ‘’ZAPŁACONE W PEŁNI’’

  A jednak w KKK czytamy ‘’Eucharystia jako ofiara jest składana jako zadośćuczynienie za grzechy żywych i umarłych oraz dla otrzymania od Boga pożytku duchowego.
  Więc co to jest ???
  Jest to próba spłacania RAT DŁUGU KTÓRY ZOSTAŁ JUŻ SPŁACONY.

  Zatem jak widzicie ‘’msza’’ jest ZAPRZECZENIEM WYSTARCZALNOŚCI ZAPŁATY ZA GRZECHY, KTÓREJ PAN JEZUS CHRYSTUS DOKONAŁ NA KRZYŻU.
  Kościół katolicki twierdzi, że przez msze dokonuje tego czego Pan Jezus Chrystus Już dokonał.
  SWII stwierdził w liturgii a zwłaszcza w świętej ofierze na mszy DOKONUJE SIĘ NASZE ODKUPIENIE
  JEST TO SPRZECZNE Z BIBLJĄ
  BO BIBLIA WYRAŹNIE MÓWI ŻE ODKUPIENIE SIĘ JUŻ DOKONAŁO.

  11 Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – uczyniony przybytek7, 12 ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie

  Oddajcie swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi TEMU, KTÓRY ZA LUDZKOŚĆ ODDAŁ SWOJE NA KRZYŻU. ZRÓBCIE TO ŚWIADOMIE a ZE ŚMIERCI CIELESNEJ PRZEJDZIESZ DO ŻYCIA WIECZNEGO W PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE. I NIE BĘDZIESZ NAWET SĄDZONY BO ZBAWICIEL POWIEDZIAŁ , ŻE ANI OJCIEC JEGO ANI ON NIE BĘDĄ SĄDZIĆ.

  UWIERZ W PRAWDZIWEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA

  Jeśli Pani Ewa to przeczytała to teraz proszę zobaczyć jak wyglądają Pani słowa w obliczu PRAWDY.
  Jeśli Pani uważa, że napisałem nieprawdę to PROSZĘ TO WYKAZAĆ W OPARCIU O EWANGELIĘ CHRYSTUSA I SŁOWA NT. W Przeciwnym przypadku proszę przestać pisać nieprawdę.

  5 Teraz zaś idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: "Dokąd idziesz?" 6 Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. 7 Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was1. 8 2 On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. 9 O grzechu – bo nie wierzą we Mnie; 10 o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; 11 wreszcie o sądzie – bo władca tego świata został osądzony. 12 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. 13 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 14 On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

  Króluj nam Panie Jezu Chryste

  jan777

 2. jan777 pisze:

  Pani Ewa

  ”40 Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. 41 Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma21. 42 Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem22, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody». ”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *